Dotacje unijne

Tytuł:
Działanie 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP w ramach RPO WM 2007- 2013

dla rozwoju Mazowsza

„Wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Linegal Chemicals Sp. z o.o.”

Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Wartość projektu: 224 335,00 PLN
Wartość dofinansowania: 134 601,00 PLN

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. W wyniku zrealizowania inwestycji Spółka zmodernizuje infrastrukturę telekomunikacyjną, udoskonali zarządzanie przedsiębiorstwem, usprawni komunikację z klientami- system CRM, rozszerzy skalę działalności- nowy system magazynowo - handlowy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.euTytuł:
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WM 2007- 2013

dla rozwoju Mazowsza

„Rozbudowa przedsiębiorstwa Linegal Chemicals Sp. z o.o. umożliwiająca wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie komunikacji z Klientami i dystrybucji produktów”

Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Wartość projektu: 93 687,00 PLN
Wartość dofinansowania: 56 212,20 PLN

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa firmy związana między innymi z komputeryzacją przedsiębiorstwa, rozszerzeniem rynku zbytu, poprawą jakości świadczonych usług, zwiększeniem zatrudnienia oraz poprawą konkurencyjności i rentowności. W wyniku zrealizowania inwestycji Spółka będzie mogła wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie komunikacji z klientami (serwis internetowy) i dystrybucji produktów (sklep internetowy).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Tytuł:
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WM 2007- 2013

dla rozwoju Mazowsza

„Rozwój Linegal Chemicals Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii z zastosowaniem nanosrebra i nanomiedzi”

Linegal Chemicals Sp. z o.o.
Wartość projektu: 2.246.563,41 PLN
Wartość dofinansowania: 441.930,13 PLN

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjności technologicznej i technicznej oraz nowych, innowacyjnych produktów, które zdecydowanie będą się różnić swoimi cechami od dotychczas produkowanych w firmie oraz u konkurencji. Potwierdzeniem innowacyjności produktowej oraz przynależności do grupy wysokich (zaawansowanych) technologii medycznych i przynależności do technologii proekologicznych są opinie wystawione przez niezależne jednostki badawczo-rozwojowe.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Do góry

Kontakt